Dyrektor – Katarzyna Wosińska – nauczyciel dyplomowany

Ewelina Kiedrzyńska – nauczyciel dyplomowany

 • Akademia Świętokrzyska, filia w Piotrkowie Trybunalskim
  – 5–letnie studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna z logopedią

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
  – studia podyplomowe w zakresie Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

 

Renata Przybylska – nauczyciel mianowany

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  – 3-letnie studia licencjackie o specjalności psychopedagogika

 • Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim
  – 2-letnie studia magisterskie uzupełniające o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Monika Kaczmarek – nauczyciel dyplomowany

 • Uniwersytet Łódzki – Pedagogika w zakresie Pedagogika Wieku Dziecięcego – rok ukończenia 1999
  Studia Podyplomowe

 • Uniwersytet Wrocławski – Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami – rok ukończenia 2003
  Akademia Świętokrzyska – Kształcenie Zintegrowane z Terapią Pedagogiczną – rok ukończenia 2001

 

Anna Siąkowska – nauczyciel mianowany

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
  – 5 letnie studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

Ewa Narożnik – nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim

– 3 letnie studia licencjackie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

– 2 letnie studia magisterskie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna