Organizacja dnia w naszym przedszkolu
          Zapraszamy od 7.00 do 16.00
7.00 – 8.45 - Schodzenie się dzieci. Podejmowanie przez nie  różnorodnych form pracy( wg indywidualnych potrzeb dziecka) m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zabawy integracyjne z grupą. Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.
8.45 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe )
9.00 - 9.30 - Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
9.30 - 11.15 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych - programowych. Organizowanie zajęć na powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne w ogrodze przedszkolnym.
11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas posiłku.
11.30 - 12.00 - Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe po zakończeniu obiadu.
12.00 - 12.30 - Relaksacja - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
12.30 - 13.15 - Zabawy w sali lub na powietrzu, z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, zajęcia dodatkowe.
13.15 - 13.30 - Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, samoobsługowe.
13.30 - 14.30 - Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności porządkowe po zakończeniu posiłku.
14.30 - 16.00 - Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy ( wg. indywidualnych potrzeb dziecka). Zabawy tematyczne, swobodne, konstrukcyjne, wg upodobań dzieci. Praca indywidualna, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.